Visie

  Identiteit: Wie zijn wij:

   

  Wij zijn een scholengemeenschap van 8 basisscholen, een autonome kleuterschool en een lagere school voor buitengewoon onderwijs Type 8.

  Bijna tweeduizend leerlingen gaan dagelijks bij ons naar school. Het onderwijs wordt gerealiseerd door meer dan honderdvijftig personeelsleden: klasleerkrachten, ondersteunend personeel en directeurs.

  We onderschrijven het Opvoedingsconcept van het Katholiek Basisonderwijs van Vlaanderen en richten onderwijs in overeenstemming met de leerplannen van het katholiek basisonderwijs in. Verder inspireren we ons door het opvoedingsproject van de Onderwijsinrichtingen der Christelijke Scholen Vorselaar.

  Ons motto is "Samen Sterk en toch apart" en we heten K.O.R.Z.O. (Katholiek Onderwijs Regio Zoutleeuw).

   

   

  Missie: Wat willen we doen:

   

  Het basisonderwijs van de scholengemeenschap stelt het leren en de leerling centraal.

   

  Door onze samenwerking en de solidariteit  maken we de individuele scholen sterker.

   

  •  we bevorderen de kwaliteit van het onderwijs
  •  we benutten alle expertise die we in huis hebben
  •  we zetten mensen en middelen efficiënter in
  •  we verhogen als werkgever de professionaliteit van het personeel
  •  we versterken de samenwerking met externe partners
  •  we stellen de financiële investeringen beter af op de individuele noden van elke school 

   

  Visie:

   

  Personeel:

  •  K.O.R.Z.O. investeert in mensen. We stippelen een gezamenlijk personeelsbeleid uit. We trekken de beste mensen aan, motiveren het personeel en zorgen voor de ontwikkeling van deskundigheid en vorming.
  •  Door een doordachte verdeling van de middelen creëren we werkgelegenheid en taken naargelang de prioriteiten en behoeften in onze groep.

   

  Profiel - Identiteit:

  •  Wij willen de eigenheid van ons katholiek onderwijs uitstralen en voeding geven aan de verschillende teams.
  •  Via reclamekranten, schooloverstijgende activiteiten, uitwisselingsbijeenkomsten en contacten willen wij ons profileren als groep met respect voor  de eigenheid van elke school.

   

  Ondersteuning:

  • Vertrekkend vanuit de solidariteit tussen de individuele scholen ondersteunt de scholengemeenschap elke school. Door centralisatie maar rekening houdend met de draagkracht en de behoeften van elke school willen we alle medewerkers steunen in hun veelzijdige opdracht.
  • Door regelmatig overleg en uitwisseling van info willen we de directeurs ondersteunen en verder uitbouwen tot een sterk directieteam. Wij bieden ruimte voor initiatieven en willen leren uit de diversiteit in onze scholengroep.

   

  Zorg:

  • Wij willen een warme scholengemeenschap zijn met zorg voor iedereen. Wij besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten zowel binnen als buiten onze scholengemeenschap.
  • Samen met de zorgcoördinatoren van alle scholen willen wij een zorgbeleid uitbouwen op maat van de scholen. Hierbij maken we gebruik van de expertise van het buitengewoon onderwijs.
  • Wij willen ruimte bieden om te werken aan het welbevinden van de leerkrachten en de leerlingen met aandacht voor de zorgvragen van alle kinderen.

   

  Vorming:

  • Leerkrachten, kinderverzorgsters, ICT-ers, administratieve en andere medewerkers krijgen ruimte om op stimulerende leer- en uitwisselingsmomenten van elkaar te leren.
  • Wij willen onze mensen kansen bieden om zich verder te professionaliseren. Door een ruim aanbod van nascholingen, gezamenlijke studiedagen en studiedagen in de eigen school willen we een lerende organisatie worden. .

   

  Schoolbestuur Sint-Paulus vzw,  Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw tel: 011/59.92.01 - fax: 011/78.49.03

  X