Leerplicht

  LEERPLICHT

  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

  Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd aan de lagere school beginnen of een achtste jaar in de lagere school volgen, kan maar na overleg tussen ouders, school en CLB.

  De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.

  Speciale regelingen om gezondheidsredenen kunnen enkel mits schriftelijk bericht en in samenspraak met de directie.

   

  Schoolbestuur Sint-Paulus vzw,  Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw tel: 011/59.92.01 - fax: 011/78.49.03

  X