Praktisch

   

  Bij inschrijving wordt gevraagd:
  De gewone persoonlijke gegevens, waar we u tijdens de schooluren kunnen bereiken...
  Waarvoor speciale aandacht nodig is (zorgdossier, medisch dossier )
  Schriftelijk te bevestigen dat het kind niet in een andere school is ingeschreven
  Een verklaring dat u bevoegd bent om het kind in te schrijven en beide ouders op de hoogte zijn van de inschrijving van het kind.
  De SES-indicatoren mee te delen zijnde :

  - De thuistaal van de leerling 
  - het diploma van de moeder

   

   

  Wat moet ik meenemen?

  De kopie van een officieel document dat de identiteit van het kind bevestigt:
  Kopie van de SIS-kaart van het kind (rijksregisternummer)
  Bij het ontbreken hiervan het trouwboekje,reispas van het kind, kinderpaspoort, ....

   

  Je bent pas definitief ingeschreven nadat:

  Je als ouder in kennis werd gebracht van het pedagogische project van de school en van het
  schoolreglement  en hierbij je instemming hebt gegeven door ondertekening van het instemmingsdocument.

   

  Voor hoelang?

  Een geldige inschrijving is voor de gehele schoolloopbaan van de leerling. Jaarlijks herinschrijven hoeft dus niet. Ook niet bij overgang van kleuterschool naar lagere school.Tenzij je kleuter niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. 

  Schoolbestuur Sint-Paulus vzw,  Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw tel: 011/59.92.01 - fax: 011/78.49.03

  X