Vaak gestelde vragen

  Kom ik in aanmerking voor een schooltoelage ?

   

   

  Alle informatie vindt u op de website www.studietoelagen.be of bel het gratis infonummer 1700. Ook de scholen beschikken over folders hieromtrent ! U moet een aanvraag indienen. Die wordt meestal binnen de drie maanden behandeld.

   

  Waar kan ik terecht bij het invullen van de schooltoelage ?

   

   

  In de school van uw kind. Bij het CLB dat de school van uw kind begeleidt. Bij het team van Onderwijsopbouwwerk. Wilt u uitleg bij de voorwaarden, hulp bij het indienen van de aanvraag, informatie over de stand van uw dossier, ...

   

  Meer informatie over de schooltoelagen en studietoelagen van de Vlaamse overheid kunt u krijgen:

   

  Waar vind ik meer informatie over overgang naar eerste leerjaar ?

   

  Op de website http://www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht/ouders/   

    zal u alle mogelijke vragen en antwoorden vinden rond dit specifiek thema.

   

  Voor welke zaken mag de school geen geld meer vragen?

   

  Voor materiaal dat echt nodig is in de klas, zoals een pen, schriften of een atlas. Het Vlaams Parlement legde een lijst van materialen vast die de school aankoopt voor alle kinderen.

   

  Voor welke zaken mag de school wel nog geld vragen?

   

  Voor diensten zoals opvang, maaltijden en drankjes, waar ouders al dan niet gebruik van willen maken. 

   

   

  Voor welke zaken mag de school nog geld vragen, maar geldt een maximumbedrag?

   

  Voor extraatjes die niet noodzakelijk zijn om de ontwikkelingsdoelen in de kleuterklas na te streven of de eindtermen in de lagere school te bereiken. Bijvoorbeeld voor uitstappen, een tijdschrift, een museumbezoek, ... De school mag zoveel van die activiteiten organiseren als ze wil, maar ze mag hiervoor aan de ouders maximum 20 euro per jaar en per leerling vragen in het kleuteronderwijs en maximum 60 euro per jaar en per leerling in het lager onderwijs. Voor meer of duurdere extra's kan de school haar werkingsmiddelen gebruiken. 

   

  Voor meerdaagse uitstappen... In het kleuteronderwijs mag de school geen bijdrage aan de ouders vragen voor deze uitstappen. Over alle leerjaren van het lager onderwijs heen mogen meerdaagse uitstappen maximum 360 euro kosten aan de ouders. Wil de school toch duurdere uitstappen, dan kan ze de werkingsmiddelen daarvoor gebruiken.

   

   

  Waartoe verbind ik mij als ouder door het SES-formulier in te vullen?

   

  Door het formulier in te vullen, te dateren en te ondertekenen, verklaart u op eer dat de gegevens juist zijn. Alleen als uw kind tijdelijk of permanent buiten het gezin wordt opgevangen, is er ook een verklaring nodig van de persoon, voorziening of sociale dienst waar uw kind is opgenomen. Met het invullen van dit formulier heeft u niets te verliezen.

   

  Ben ik verplicht de SES-gegevens over mijn kind mee te delen aan de school?       

   

  Elke ouder is vrij om de gevraagde informatie al dan niet mee te delen. Bedenk wel dat de school uw kind niet kan meetellen voor bijkomende ondersteuning, als ze niet over deze verklaring beschikt. Het formulier dat u de school bezorgt, blijft trouwens bewaard in de school. De school stuurt enkel naamloze gegevens door aan het departement Onderwijs, die voor de toekenning van de extra middelen instaat. Zo is uw recht op privacy gegarandeerd.

   

   

   

  Schoolbestuur Sint-Paulus vzw,  Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw tel: 011/59.92.01 - fax: 011/78.49.03

  X